De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Inspraak 180221 - Bezwaar- en klachtafhandeling nog steeds niet eerlijk geregeld

Op 16 mei 2011 spraken we al in over onze slechte ervaringen bij de gemeentelijke commissie Sociale Kamer. 21 Februari 2018 besluit onze gemeenteraad over een nieuwe verordening voor de commissies "klacht en bezwaar". Deze verordening veranderd niets aan de eenzijdige macht van ons college, altijd een van de partijen in een geschil, en de mogelijkheid voor de commissie om allerlei zaken te verdoezelen. Er is, bijna 7 jaar later, nog niets veranderd/verbeterd.

We spreken nog een keer in en hopen dat onze gemeenteraadsleden nu wel actie ondernemen. Dat ze nu wel vinden dat een burger, bezwaarmaker of klager, recht heeft op een onafhankelijk advies.

De "echte" inspraak met verwijzing naar artikelen in de nieuwe verordening is, via onze griffie, doorgestuurd aan de raadsleden.
Voor het werkelijke inspreken worden we gelimiteerd tot 5 minuten spreektijd en de toehoorders op de publieke tribune hebben niet alle stukken bij de hand, dus hebben we ook een, z
.g., "Tekst tribune"...

Voor de volledigheid hier het conceptverslag van onze griffie