De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Inspraak 140210 - Participatieargument lijkt wassen neus

Geachte raadsleden,

Mijn inspraak op 18 februari 2013, leidde tot een zeer teleurstellende raadsronde op 8 april 2013. Er werd toen gekscherend omgegaan met het extra eigen risico van €75 voor minima, geschermd met 110 en 120% van het bijstandsniveau om in aanmerking te komen voor inkomensondersteuning en enthousiast gemeld dat men voortaan maatwerk ging leveren middels het zogenaamde participatieargument.

Eind verleden jaar vertelde een ambtenaar me dat het extra eigen risico voortaan niet meer werd toegepast. Onder het motto “eerst zien en dan geloven” ging eind december een aanvraag voor ongeveer €45 de deur uit en ruim een week geleden volgt de afwijzing.

Het goede nieuws is dat er niet afgewezen wordt op een te laag aanvraagbedrag, dus dat drempelbedrag van €75 is werkelijk van de baan. Tot mijn verbazing wordt nu, ongemotiveerd, afgewezen op grond van dat bejubelde participatieargument.

Letterlijk staat daar: “Wij zijn van mening dat de gemaakte medische kosten waarvoor u Bijzondere Bijstand aanvraagt niet noodzakelijk zijn om op een aanvaardbare manier deel te blijven nemen aan de maatschappij”.

Als het hier om maatwerk ging, dan had men minstens moeten melden waarom men dat voor deze specifieke persoon vindt. Dat gebeurt niet, dus geen maatwerk.

Bovendien gaat het hier niet om iemand die op 120% van het bestaansminimum zit, of op slechts 110%, maar om iemand die op de laagste trede staat, 100%!

Natuurlijk heb ik in het weekend van 1 februari direct een mail gestuurd naar een paar beleidsambtenaren voor uitleg. Het zou kunnen zijn dat de werkinstructies en de daarbij behorende beslissingsboom niet goed zijn gecommuniceerd. Het was erg kort dag, dus ik neem ze niet kwalijk dat er niet bijtijds gereageerd werd om deze inspraak te voorkomen.

Het geld dat minima door dat tijdelijke extra eigen risico misliepen is, onder andere door uw onduidelijke beleidswensen, niet met terugwerkende kracht uitgekeerd en nu dient de volgende aanslag op dat, op papier door u gewenste, ruimhartige beleid zich aan.

Het lijkt er sterk op dat de u voorgehouden worst van het maatwerk met dat participatieargument een wassen neus is.

Dat inkomen op bijstandsniveau, het bestaansminimum, nauwelijks ruimte laat voor participatie is algemeen bekend. De welzijnsbijdrage heeft haar redenen en is niet bedoeld om financiële gaten of gaten in kiezen te vullen.

In coalitie- en verkiezingsprogramma’s en zelfs tijdens mijn inspraken heeft u steeds weer gezegd dat u ruimhartig met onze financieel zwakste wenst om te gaan. Tot nu toe komt dat niet uit de verf en hier gaat weer iets fout.

Ons college heeft behoefte aan duidelijke beleidsopdrachten die, in niet mis te verstane bewoordingen, uw belofte aan de kiezer gestand doen en waarvan de uitvoering door u, streng maar rechtvaardig, gecontroleerd wordt.

Dus, voor de zoveelste keer, op dit laatste “echte” Raadsplein voor de verkiezingen vraag ik u om nu echt op te komen voor onze minima of om ruiterlijk toe te geven dat uw belofte aan de kiezer een wassen neus is en was…

Verslag van onze griffie

140212: Na de inspraak waren er geen vragen. Basil Cuppen (D66, tweede op de lijst voor de komende verkiezingen en tot en met januari 2014 Handhavingdeskundige bij het UWV) zegt dat er altijd nog de mogelijkheid is om tegen een beslissing bezwaar aan te tekenen bij de bezwaarcommissie en daarna eventueel bij de rechter. Tot mijn grote verbazing wordt deze suggestie door alle fracties overgenomen.

Als onze gemeenteraad er geen moeite mee heeft dat er geen maatwerk wordt toegepast, dat het participatieargument niet gemotiveerd wordt en dat Bijzondere Bijstand wordt geweigerd aan mensen op het absolute bestaansminimum, dan is dat beleid en is het college, onze ambtenaren, niets te verwijten. Het beantwoordt niet aan de beloofde ruimhartigheid tijdens de verkiezingen en in het coalitieprogramma, maar het is beleid. Bezwaarcommissies en rechters kijken niet naar beloftes van politieke partijen maar of het college het beleid correct uitvoert en of dat beleid wettelijk correct is, hoe hardvochtig ook. De gang naar commissie en rechter heeft dus geen enkele zin. De suggestie, om daar nog recht te kunnen halen, slaat dus als een tang op een varken…

Als wij onszelf commentaar achteraf permitteren dan plaatsen we uiteraard ook de reacties daarop van onze (toekomstige) raadsleden...